Breadcrumbs

Strona startowa Świetlica Stołówka szkolnaStołówka szkolna PDF Drukuj

REGULAMIN  FUNKCJONOWANIA  STOŁÓWKI SZKOLNEJ
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
W DRUŻBICACH

 

1.Stołówka szkolna przygotowuje jednodaniowy posiłek w czasie dni nauki szkolnej.

 

 


2.Do korzystania ze stołówki szkolnej uprawnieni są uczniowie szkoły oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych i przedszkola.


3.Wysokość opłat za posiłek, w porozumieniu z organem prowadzącym, wynosi 2,50 zł. Koszt wyżywienia w przedszkolu ustalono na kwotę 7,00 zł.


4.Należność za obiady przyjmuje intendent do 20-tego każdego miesiąca (jeżeli jest to dzień wolny od pracy, obowiązującym terminem jest następny dzień roboczy).

Pieniądze za wyżywienie w przedszkolu należy wpłacać bezpośrednio na konto (jeżeli jest to dzień wolny od pracy, obowiązującym terminem jest następny dzień roboczy).


5.Informacje dotyczące  miesięcznej kwoty oraz jadłospisu na 5 dni podawane są na tablicy ogłoszeń znajdującej się w świetlicy (jadalni).


6.Obiad dla uczniów  wydawany jest w świetlicy, która pełni wówczas funkcję jadalni. Po zjedzeniu posiłku przez jedną grupę, personel kuchni dezynfekuje blaty stołów i poręcze krzeseł.

Dla przedszkolaków o godz. 8.20 wydawane jest śniadanie, o godz. 11.20 – obiad, a podwieczorek o godz. 13.30 (podwieczorek dzieci spożywają w swoich salach).


7.Personel kuchni wydaje posiłki i sztućce w maseczkach i rękawiczkach.


8.Na stołówkę uczniowie zapisują się w pierwszych dwóch dniach września lub przed pierwszym dniem miesiąca, od którego chcą zacząć jeść obiady. Uczeń zapisuje się na stołówkę na cały miesiąc. Może przestać korzystać z posiłków, gdy przed upływem miesiąca zgłosi ten fakt u intendenta.


9.Stołówka dla uczniów zaczyna działalność po 2 dniach roboczych od rozpoczęcia roku szkolnego oraz po 2 dniach roboczych od rozpoczęcia roku kalendarzowego. Stołówka nie wydaje obiadów w ostatnim i przedostatnim dniu nauki szkolnej. Dla przedszkola wydawane są posiłki w każdym dniu obecności dzieci w przedszkolu.


10.Uczniowie, którzy w danym dniu nie mogą skorzystać z posiłku, np. z powodu wyjazdu na szkolną wycieczkę, otrzymują zamiennik w postaci deseru równoważny kwocie obiadu w danym dniu.


11.Uczniowi, który będzie dłuższy czas nieobecny w szkole, odlicza się pieniądze za niewykorzystane posiłki od następnego dnia po zgłoszeniu tego faktu przez rodzica. Fakt powrotu ucznia po dłuższej nieobecności nie musi być zgłaszany. Odliczenie następuje w następnym miesiącu. Za czerwiec nie ma odliczeń.


12.Przed obiadem dzieci bezwzględnie myją i dezynfekują ręce.


13.Na stołówkę  uczniowie wchodzą klasami zgodnie z zajętym miejscem w kolejce, starając się zachować zalecane odległości.

Drugie danie uczniowie odbierają osobiście, zupę roznoszą kucharki.


14.Na stołówce uczniowie zachowują się zgodnie, cicho i kulturalnie. Skupiają się na konsumpcji, aby ograniczyć czas przebywania na stołówce.

O niewłaściwym zachowaniu ucznia  będzie informowany wychowawca, rodzic oraz Dyrektor placówki. Brak poprawy zachowania może skutkować wykluczeniem ucznia ze stołówki.

 
Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości