Breadcrumbs

Strona startowa Świetlica Świetlica szkolnaŚwietlica szkolna PDF Drukuj

Regulamin korzystania ze świetlicy szkolnej

w roku szkolnym 2021/2022

1.Świetlica szkolna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach sprawuje opiekę nad dziećmi  z klas 0 –VIII.

 


2.Czas i godziny pracy świetlicy szkolnej dostosowane są do faktycznych potrzeb wychowanków. Korzystać z niej mogą uczniowie oczekujący na zajęcia lekcyjne lub odwóz.

Świetlica czynna jest od godziny 7.10 do godziny 8.15 i w godzinach popołudniowych do godz. 15.40.


3.Na prośbę rodzica ze świetlicy szkolnej mogą korzystać dzieci niekorzystające z dowozu.


4.Nauczyciele – wychowawcy świetlicy sprawują opiekę nad wychowankami zgłoszonymi do świetlicy szkolnej na podstawie kart zgłoszeń.


5.Ze względów lokalowych w godzinach rannych opieka świetlicowa realizowana jest w świetlicy oraz na dolnym i górnym korytarzu.


6.W czasie zajęć świetlicowych uczniowie zachowują takie same zasady bezpieczeństwa, jak w czasie zajęć lekcyjnych:

- zachowują odstępy między sobą,

- przy kichaniu, kasłaniu zasłaniają twarz,

- pod nadzorem nauczyciela- wychowawcy dezynfekują ręce,

- po skorzystaniu z toalety dokładnie myją ręce,

- bez wyraźnej potrzeby nie zmieniają wybranego wcześniej miejsca, nie dotykają sprzętów, przedmiotów i elementów sali,

- korzystają z własnych przyborów.


7.Gry świetlicowe, które podaje wychowawca, wychowankowie wybierają w sposób przemyślany i  nie  więcej niż 1 w czasie zajęć. Po zwrocie gra poddawana jest 2- dniowej kwarantannie.


8.Obecność uczniów na zajęciach wychowawcy poszczególnych grup odnotowują w dziennikach świetlicowych.


9.Uczniowie, którzy skończyli lekcje i oczekują na odwóz, przychodzą do świetlicy lub na dolny korytarz. Nauczyciel - wychowawca decyduje o miejscu i formie zajęć w danym dniu. Zajęcia mogą być realizowane na świetlicy, w wyznaczonej sali lekcyjnej, na sali gimnastycznej, na boisku szkolnym lub na placu zabaw.


10.Na zajęciach świetlicowych uczniowie przebywają bez wierzchnich ubrań i w zmienionym obuwiu. Plecaki z książkami wychowankowie trzymają w wyznaczonym do tego miejscu.


11.Dziesięć minut przed odjazdem autokarów wychowankowie wraz z wychowawcą idą do szatni, ubierają się i wychodzą z budynku szkoły.


12.Rodzice zabierający dziecko własnym transportem mają obowiązek zgłosić ten fakt nauczycielowi - wychowawcy.

 
Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości