Breadcrumbs

Strona startowa Deklaracja dostępnościDeklaracja dostępności Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Drużbicach

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Drużbicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Drużbicach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-10-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2010-10-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

brak wersji kontrastowej (bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła),

 • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 • brak tekstu alternatywnego do linku/przycisku,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik,
 • część dokumentów w formacie PDF nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących,
 • w kilku przypadkach łącze nie zawiera tekstu, przez co funkcja lub cel łącza nie jest prezentowana.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz dostępnego narzędzia do oceny strony.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Kudaj.
 • E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Telefon: 44 631-10-91


Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gmina Drużbice
 • Adres: Gmina Drużbice
  Drużbice 77 A
  97-403 Drużbice
 • E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Telefon: 44 631-10-78

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 4 wejścia:
główne - ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły,
od strony szatni – zaopatrzone w podjazd, ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły,
od strony boiska - ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły,
od strony hali sportowej - zaopatrzone w podjazd, dostępne tylko w określonych godzinach.


Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.
W budynku nie ma windy.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze - w budynki hali sportowej.
Do budynku można wejść z psem asystującym.
Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku są pracownicy obsługi.

 


Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość