Nowy Zarząd SU Drukuj

Zarząd Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2014/2015

 

Przewodniczący: Jakub Stolarczyk – klasa 6
Zastępca: Karolina Sadurska – klasa 6
Sekretarz: Gracjana Stępień – klasa 5
Skarbnik: Karol Miłkowski – klasa 4 b