Droga Polski do niepodległości w liczbach Drukuj

Niepodległa w liczbach

Rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości  świętowaliśmy również na lekcjach matematyki. Uczniowie klas V i VI rozwiązywali zadania sięgające historią rozbiorów naszej Ojczyzny. Lekcje były okazją do powtórzenia znaków rzymskich oraz obliczeń kalendarzowych. Uczniowie z dużym zaciekawieniem rozwiązywali kolejne zadania, pogłębiając tym samym wiedzę o przeszłości Polski.