Breadcrumbs

Strona startowa Konkursy KONKURS "Ja i tolerancja"KONKURS "Ja i tolerancja"

 Ja i tolerancja - konkurs

Konkurs plastyczny dla klas I-III ,,Ja i tolerancja". Na plakaty czekamy do 21 marca 2022 roku. Szczegóły w załączonym regulaminie.

REGULAMIN
W związku ze zbliżającymi się obchodami Międzynarodowego Dnia Zespołu Downa (21 marca 2022 r.) i Światowego Dnia Autyzmu (2 kwietnia 2022 r. ) ogłaszamy konkurs plastyczny na plakat promujący ideę tolerancji.

Uczestnicy: Uczniowie klas I- III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drużbicach

Cele konkursu:

•    Popularyzacja wiedzy o tolerancji oraz propagowanie jej idei.
•    Kształtowanie postaw akceptacji i empatii. dla drugiego człowieka niezależnie od jego przynależności narodowej, etnicznej, kulturowej.
•    Rozwijanie postaw obywatelskich, związanych z różnymi sposobami reagowania na odmienność wyglądu zewnętrznego, niepełnosprawność, pochodzenie narodowe, wyznanie, światopogląd.
•    Kształtowanie twórczego myślenia i umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji w formie plastycznej.

Kryteria:
•    Każdy uczestnik (uczeń) może zgłosić jedną pracę plastyczną wykonaną techniką dowolną (z wyjątkiem technik przestrzennych).
•    Prace plastyczne w formacie A 3  należy wykonać na temat: „Ja i tolerancja”
•    Prace mają być wytworem samodzielnej myśli i pracy ucznia.

Termin i warunki dostarczania prac:
•    Podpisane prace należy dostarczyć do wychowawcy klasy do 21 marca 2022 roku.
•    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23.03.2021 roku.
•    Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora oraz do ich ewentualnych publikacji na stronie internetowej i Facebooku szkoły.

Ocena prac:
•    Oceną prac oraz przyznaniem nagród zajmie się komisja konkursowa wyłoniona przez Organizatora konkursu.
•    Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
•    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone laureatom i ich opiekunom oraz opublikowane po zakończeniu i podsumowaniu Konkursu na stronie internetowej i Facebooku szkoły.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Organizator zastrzega sobie prawo do odstępstw od regulaminu w przypadkach od niego niezależnych

 

 
Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości