Breadcrumbs

Strona startowa Historia szkołyZ kart historii PDF Drukuj Email

K A L E N D A R I U M


1888 - szkoła 3-odziałowa z rosyjskim językiem nauczania,
1919 - początki szkoły polskiej,
1939 -1945 - zorganizowanie w budynku szkoły przedszkola dla dzieci niemieckich,
1958 - powołanie Komitetu Budowy Szkoły,
1964 - oddanie do użytku nowego obiektu,
1971 - budowa ogrodzenia, 
1973 - przekształcenie szkoły podstawowej w Zbiorczą Szkołę Gminną w Drużbicach,
1989 - urządzenie w budynku sanitariatów, budowa ekologicznej kotłowni olejowej,
1999 - siedziba szkoły podstawowej i gimnazjum,
2000 - zwiększenie ilości uczniów na skutek likwidacji szkół w Rasach

i Rożniatowicach,
2003 - przywrócenie szkole imienia Tadeusza Kościuszki,
2006 - oddanie do użytku nowej szatni oraz gminnej hali sportowej wybudowanej

przy szkole,
2008/2009 - obchody jubileuszu 120-lecia szkoły
2013/2014 - obchody jubileuszu 125-lecia szkoły
2014 - nadanie szkole sztandaru
2017 - przekształcenie sześcioklasowej szkoły podstawowej w szkołę ośmioklasową

K I E R O W N I C Y  I  D Y R E K T O R Z  Y  S Z K O Ł Y


Lucjan Rajkiewicz 1900 - 1930 r.
Jan Paszkiewicz 1930 - 1934
Stanisław Pioruński 1934 - 1939,   1945 - 1951
Halina Wiosna 1951 - 1970
Zdzisław Owczarek 1970 - 1973
Czesław Staniaszek 1973 - 1984
Matylda Arabska 1984 - 1995
Sylwester Legiędź 1995 - 2007
Maria Koper 2007 - 2009
Iza Zatorska 2009 - 2019
Elżbieta Kudaj od 2019 r.

 

 


Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości